Hvordan få folk til å komme tilbake

Det sier seg selv at en av de viktigste oppgavene til den som vil drive en god internettside er å få folk til å komme til nettsiden, enten ved hjelp av linker via andre nettsider eller via reklamer.

Men å få folk til å gå inn på nettsiden er noe ganske annet enn det å få folk til å ville komme tilbake. Å få folk inn på nettsiden handler om å vekke nok interesse til å få folk til å komme, å få folk til å komme tilbake handler om å ha et oppsett og et innhold som er såpass godt at de føler at de vil få noe igjen for å besøke siden på nytt.

Jevnlige oppdateringer er selvsagt et nøkkelord her. Disse oppdateringene må være aktuelle for temaet for nettsiden, og de må jevnt over holde en kvalitet som er bedre enn det leseren ville klart å tenke seg frem til på egen hånd. Men innholdet kan være så godt det bare vil dersom oppsettet ikke holder mål. Hvis leseren ikke føler at nettsiden gir en behagelig opplevelse vil vedkommende ikke komme tilbake nesten uansett hvor godt innholdet måtte være. Det er en vekselvirkning mellom disse faktorene.